Skyway đã trở thành “thành viên” của “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế”

Công ty công nghệ Skyway "SKYWAY TECHNOLOGIES CO." đã trở thành thành viên của hiệp hội giao thông quốc tế ADVANCING PUBLIC TRANSPORT (UITP) uitp.org

0
120

Cái tên SKYWAY TECHNOLOGIES CO. tức là CÔNG TY CÔNG NGHỆ SKYWAY đã xuất hiện trên website của “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế” chứng minh 1 điều là công ty Skyway đã là thành viên của hội này.

Advancing pubic transport “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế” 

Hiệp hội giao thông quốc tế trên WikipediA

Skyway xuất hiện trên Advancing pubic transport

Xem chi tiết: Xem ngay

Công ty skyway là 1 trong những thành viên trong 1600 thành viên tại hiệp hội trên 99 quốc gia tham gia hiệp hội giao thông quốc tế

Xem chi tiết: Xem Ngay

Xem thêm:

Skyway xuất hiện trên website của bộ giao thông Dubai

Quốc vương công bố xây dựng dự án Skyway ở Dubai

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here