2 từ "Ổn Định" thì đại đa số chúng ta đều muốn NHƯNG cũng rất nhiều người hiểu sai về nó: Chúng ta cần phải phân biệt giữa mức LƯƠNG ỔN ĐỊNH và CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH như sau. Mức lương ổn định 10tr/1...
Bảng giá của các gói đầu tư giai đoạn 13.3 Đối với 15 giai đoạn phát hành cổ phần của Skyway thì các gói đầu tư của các giai đoạn đều giống nhau, điểm khác nhau là số lượng cổ phần của các gói...
Cảnh báo các nhà đầu tư cổ phần của doanh nghiệp trước khi IPO (lên sàn) Để tránh việc gặp rủi ro khi đầu tư cổ phần của doanh nghiệp trước IPO thì các nhà đầu tư nên chú ý giữa việc có tên...
Trong những năm vừa qua cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều công việc kiếm tiền Online nhàn hạn cho cộng đồng người dùng Internet như: App di động, kênh xây dựng cộng đồng kiếm tiền online, cộng đồng click quảng cáo, các kênh ủy thác...
Stop là gì, YIELD là gì, Pink (Màu hồng) là gì? OTCQX là gì, OTCQB là gì? Trên OTC markets 1: Stop là gì? Stop cho biết các công ty không có khả năng...
Giới thiệu Trong chương này, chúng tôi sẽ tập trung vào sự phổ biến của các công ty Quần đảo Virgin thuộc Anh (" BVI ") khi niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, bao gồm Sở giao...
error: Content is protected !!